Presentation av Ekocentrums förstudie till projektet

”Marknadsföring och koordination av närodlade ekologiska livsmedel”


Eva Fröman och Carin Enfors

Ekocentrum är en ideel förening för alla som arbetar yrkesmässigt med livsmedel i någon form, och som vill verka för en bättre miljö och hållbara produktionsmetoder. Ekocentrum vill verka för en ökad konsumtion av ekologiskt och närodlat.

Detta vill man göra genom:

I förstudien vill Ekocentrum:

Hittills har man gjort en undersökning av intresset för projektet.
78 enkäter har skickats ut till lantbrukare, förädlare, restauranger, storhushåll, grossister, kommuner och enm konsumentförening – alla i Mälarområdet.

30 stycken har svarat, därav 29 positiva. 23 var anslutna till internet; 15 hade hemsid; 14 var med i liknande projekt.

Vidare har man undersökt vilka liknande projekt som finns runt om i landet.

Möjliga samarbetspartner som varit positiva vid kontakt är:

Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne
Näreko i Västra Götaland
Kunskascentrum för lokal livsmedelsförsörjning och regional mat, SLU

Vid samtal med 4 ansvariga på olika projekt har följande synpunkter frankommit:

Referat av Susanne Schlecker