Hur ser man skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlat?

Med den frågan inledde Bodil Søgaards sitt anförande.

Konventionellt odlat – växer snabbare och producerar mera. Kvalitete anses vara lika med stora produkter. Lättillgängligt kväve medföt tunna cellväggar. Omvandling till nitrat till protein stoppas och nitrat omvandlas till nitrit och vidare till nitrosaminer. Växten tar upp mera vatten vilket medför att smaken späds ut (ger mindre smak).

I ett försök med äpplen vid’sades att mera kväve ger mindre syra, socker och färg på äpplena. Aromen i tidig frukt faller snabbt. I vinterfrukt går denna process långsammare.

Golden Delicios och Granny Smith är de äpplesorterna som innehåller mest allergener (som orsakar allergi??) Äpplenas etyleninnehåll ökar och når sin kulmen när de är fullt mogna. Svampar gillar äpplen med mycket etylen. Omogna äpplen innehåller mycket lite etylen. För att hindra etylenproduktionen i äpplen sprutas de med etoxyguin och därefter med ett vax. 80% av äpplena som äts i Danmark behandlas på detta sätt.

Ett annat jämförande försök med ekologisk och konventionell odling som gödslats med organiskt och oorganisk kvävegödsel visar att immunförsvaret minskar (gråmögelinfektionen ökar) vid kväve-gödsling.
Ekologiskt producerade växter innehåller mer ämnen ex. försvarsämnen.

I försök med sallat hade

Försök med selleri- sorter på fyra olika gårdar:

Lagringsförsök visar att de äldre sorterna odlade på den biodynamiska gården, hade längst hållbarhet. Torrsubsatnshalten är här en viktig faktor.
De äldre sorterna har mest ts-halt och har en intensivare smak av selleri och jord. Nya sorter ger högre skörd och mycket vatten.
Djurförsök visar antingen positiva effekter av biodynamisk odling eller inga effekter alls.

För fertiliteten är E-vitamin viktigt. Det finns i vetegroddar. Bara ett ekologiskt bageri i Danmark använder vetegroddar.
Det är viktigt att vi vår ett bättre förädling av våra råvaror!

Bodil anser att det vi vet det rätta inom oss, så det är egentligen inte nödvändigt att forska. Vi mäste våga ta ansvar för oss själva. Forskningen tar fram fakta åt oss och hjälper oss att våga. Hon poängterar skillnaden mellan att vara expert och att ta ansvar. Och avslutar med – ju snabbare det går desto värre går det!

I frågestunden säjer Bodil att lagom stora katastrofer är det som för utvecklingen snabbast framåt – åt rätt håll.

Referat av Karin Sahlström