Stipendiefondens styrelse

Om du vill kontakta styrelsen skicka ett e-post till stipendium@fredmedjorden.se

Karin Sahlström
Marieberg, 342 34 Alvesta (ordf)
Eva Christiansson
Lönshult, 360 30 Lammhult
eva.s.f.christiansson@gmail.com
Susanne Schlecker
Elmedalsg. 4, 352 35 Växjö
thorn.schlecker@hotmail.com
Ingegerd Vejvi
Hallgården, 360 30 Lammhult
ivejvi@gmail.com
Karin Borgenvall
Borgavägen 14, 363 34 Tjureda
borgenvall@bredband2.com