Välkommen till Fred med Jorden

Flory Gates Stipendiefond

Stiftelse FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

Idégivare till bonaden är Flory Gate som tagit hjälp av Susanne Schlecker som ritade, hennes mor Märta som planerade och Eva Karlsson som broderade. Bonaden är en gåva från Flory till Karin Sahlström

2024 års stipendiater

Nu har vi utsett årets stipendiater, och gläder oss åt att ha kunnat dela ut totalt
145 000 kr för att stödja flera kvinnor som yrkesmässigt odlar grönsaker, blommor och/eller producerar och förädlar livsmedel och sprider kunskap. Deras metoder bygger, i Flory Gates anda, på kunskap om och tillit till jordens förmåga om den ges rätt förutsättningar. Läs mer om stipendiaterna HÄR.

Gåva till stipendiefonden

När du vill uppvakta någon eller hedra någon avliden, skriv till stipendium@fredmedjorden.se och tala om till och från vem.

Sätt in önskat belopp på bankkonto 5645-1047104 (SEB banken) eller bg 5149-8731, skriv “Fred med Jorden”.

Vi skickar ett brev till mottagarna om din gåva.

Köp boken – Fred med Jorden

Fred med Jorden

Nu kan du köpa boken Fred med Jorden. Den kostar 120 kr/styck + 45 kr porto (för 1-3 böcker). Hör av dig till oss så hjälper vi dig till ett exemplar.