Välkommen till Fred med Jorden

Flory Gates Stipendiefond

Stiftelse FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

Köp boken – Fred med Jorden

Fred med Jorden

Nu kan du köpa boken Fred med Jorden. Den kostar 120 kr + porto (1- 2 ex kostar 44 kr i porto ). Hör av dig till oss så hjälper vi dig till ett exemplar.

2021 års stipendiater är utsedda

Detta år har pengarna föredelats till föjander personer för utveckling av deras företag och till forskning.

Läs om stipendiaterna

Gåva

När du vill hedra någon avliden med en gåva till Stipendiefonden:

Skriv till stipendium@fredmedjorden.se och tala om till vems minne och vem du är

Sätt in önskat belopp på bankkonto 5645-1047104 (SEB banken) skriv “Fred med Jorden”

Vi meddelar sedan de anhöriga om gåvan!