Ansökningar

Hand med jord

Stipendium till yrkesodlare, för att utveckla sin verksamhet

Stipendiefonden FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt bedriva jordbruk eller handelsträdgård, ej nystartad utan etablerad verksamhet.

Verksamheten ska använda metoder som bygger på kunskap om och tillit till jordens egen förmåga att förse odlingen med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling.

Stipendiefonden delar årligen ut drygt 100 000 kr fördelat på ett antal stipendiater.

Du hittar formuläret för ansökan nederst på denna sida.

Forskningsstipendium

Forskning som möjliggör och utvecklar odling enligt stipendiefondens inriktning.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress
  • forskningsmeriter
  • beskrivning av forskningsprojektet
  • CV och referenser
  • kostnads- och tidskalkyl

Du som söker forskningsstipendium skickar ansökan till stipendium@fredmedjorden.se senast den 15 januari. Beslut meddelas i mars.


Kvinna och jord

Stiftelsen hänvisar till den mångsidiga kritik av jordbruket, som använder sig av konstgödsel och giftbesprutningar, som Elin Wägner framlägger i sin bok FRED MED JORDEN 1940. Elin Wägner betonar det urgamla sambandet mellan kvinna och jord, båda missbrukade och utnyttjande i vår tid. 

Hon betonar att den fina självreglerande verksamheten i den levande jorden åter måste gynnas och få komma till sin rätt för att jordbrukaren skall kunna producera fullvärdiga livsmedel, som grundval för människornas och djurens hälsa. ”det biologiskt riktiga är också i längden det mest ekonomiska”


Ansökan om stipendium för yrkesodlare

Ansökan ska skickas in senast den 15 januari. Beslut meddelas i mars. Vi önskar få en rapportering om hur stipendiet har använts, senast den 15 januari nästkommande år.

Frågor besvaras av stipendium@fredmedjorden.se

Vänligen fyll i alla fält i formuläret. Du kan inte spara formuläret, så det är bäst att du har alla uppgifter innan du sätter igång.

Du får en kopia på din ansökan via e-post när du skickat den.

Ansökan Stipendium

Kontaktuppgifter

First
Last

Om företaget

Maximal filstorlek: 5 MB

Ansökan

Maximal filstorlek: 5 MB
Jag godkänner att: