Stipendiefondens styrelse

Om du vill kontakta styrelsen skicka ett e-post till  stipendium@fredmedjorden.se

  • Karin Sahlström
  • Susanne Schlecker
  • Karin Borgenvall
  • Gunnel Sigurd
  • Maria Unell

Presentation av styrelsen

Karin Sahlström, Alvesta – har jobbat som trädgårdslärare i Dalarna. Jag kom i kontakt med Flory Gate när jag började arbeta som rådgivare för ekologiskt lantbruk, stationerad i Växjö. Flory hade då, under några år, påtalat behovet av en rådgivare för ekologiskt lantbruk! Jag kom med i styrelsen i slutet av 80-talet och efter några år fick jag ta över ordförandeskapet efter Flory.

Susanne Schlecker, Växjö – Eftersom jag har mina rötter i Berg och tillbringade alla lov där under min uppväxt, var det naturligt att jag började läsa Elin Wägners böcker. Mest fångad blev jag av Väckarklocka där frågorna om miljön och freden bands ihop med frågan om kvinnornas förhållanden, på ett för mig nytt sätt.
Jag har läste sedan biologi på universitetet, och arbetade på en örtagård mm. Nu arbetar jag sedan många år på en förskola där vi lagar mat med ekologiska råvarar och har ett miljömässigt helhetstänk.
Jag blev tillfrågad av Flory Gate att sitta med i stiftelsens styrelse, men flyttade strax efter. När jag senare återkom till Småland kom jag på allvar med i styrelsen, och har varit det sedan senare hälfter av 90-talet.

Karin Borgenvall, Tjureda – Jag är utbildad lantmästare och har arbetat med jordbruk på olika vis under hela mitt yrkesliv, från praktiskt jordbruk till tjänsteman, rådgivare och lärare. Under många år drev jag också en mindre, KRAV-odling med potatis och grönsaker till försäljning. Odling har alltid intresserat mig och fascinationen för jorden, denna komplexa mångfald av organismer i ett fantastiskt samarbete, har bara vuxit med åren. Under åren jag arbetade på Jordbruksverket lärde jag känna vår ordförande Karin Sahlström, som då var min arbetskamrat. Hon rekryterade mig till stipendiefondens styrelsen 2016.

Gunnel Sigurd, Bredaryd – Valde tidigt lantbruk som yrkesbana även om uppväxten var i stan och torp på somrarna. Olika jobb med såväl mjölkkor, får som växtodling gav mig insikt om värdet att värna om miljön och vår jord. Läste till Lantmästare, pedagoglinjen samt olika miljökurser och jobbade på naturbruksgymnasium kommunal miljötillsyn och sedan 90-talet med certifieringsverksamhet inom ekologisk produktion. Driver idag ett litet ekologiskt lantbruk.
Kom under certifieringsverksamheten i kontakt med Karin Sahlström, Blev tillfrågad 2019 att ingå i styrelsen och är det sedan dess.

Maria Unell, Ör – Jag är biolog och har sedan unga år varit intresserad av miljö, natur och jordbruk. Jag har hjälpt till en del på mjölkgårdar förr, och har numera ett par egna små fjällnära lantraskor med kalvar samt en flock Ölandshöns. Jag har svårt att tänka mig att ha en jordplätt utan att odla åtminstone lite på den, så jag har ett grönsaksland där jag täckodlar. Jag arbetade under flera år på en ideell förening som numera heter Refarm Linné. Där drev vi olika projekt om mat och miljö, och det var där jag träffade Karin. Numera finns jag på Länsstyrelsen Kronoberg där jag arbetar med naturskyddsfrågor.

Solrosor med bin