Försäljningssystem direkt från gården

– Ebba-Maria Olsson, Veberöd

Försäljningen sker genom att kunderna prenumererar på
grönsakskassar, vars innehåll varierar med årstiden.
Kunderna får en kasse varannan vecka, med uppehåll under jul
och sommar. De kan välja på kassar för 65 eller 90 kronor.
De kan också beställa potatis-, ägg- och fruktpåsar.

Dessutom får kunderna varje gång ett receptblad som passa
till grönsakskassens innehåll. Betalningen sker genom postgiro
eller genom ett ombud för en grupp kunder.

Ebba-Marias föräldrar har en gård med ekologisk grönsaksodling.
Det är mest grönsakert och potatis därifrån hon säljer.
Vintertid kompletterar hon med grönsaker från Holland, vilka
hon importerar ihop med föräldrarna. Hon kan också använda
lagerutrymmen på föräldrarnas gård och deras bil.

Just nu levererar Ebba-Maria 264 påsar varje omgång. Hon
kör då 17 mil och har 27 leveransstopp i Malmö-Lundområdet.
Hon har räknat ut att hon kan fylla 65 kronors påsarna med
grönsaker för 43 kronor.

Det är ett heltidsarbete att sköta den här försäljningen.
Enligt Ebba-Maria ger den också en heltidsinkomst även om hon
just nu själv väljer att också ha ett annat arbete.

Referat av Susanne Schlecker