Hur ser man skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlat?

Med den frågan inledde Bodil Søgaards sitt anförande.

Konventionellt odlat – växer snabbare och producerar mera.
Kvalitete anses vara lika med stora produkter. Lättillgängligt
kväve medföt tunna cellväggar. Omvandling till nitrat till
protein stoppas och nitrat omvandlas till nitrit och vidare till nitrosaminer.
Växten tar upp mera vatten vilket medför att smaken späds
ut (ger mindre smak).

I ett försök med äpplen vid’sades att mera kväve
ger mindre syra, socker och färg på äpplena. Aromen i
tidig frukt faller snabbt. I vinterfrukt går denna process långsammare.

Golden Delicios och Granny Smith är de äpplesorterna som innehåller
mest allergener (som orsakar allergi??) Äpplenas etyleninnehåll
ökar och når sin kulmen när de är fullt mogna. Svampar
gillar äpplen med mycket etylen. Omogna äpplen innehåller
mycket lite etylen. För att hindra etylenproduktionen i äpplen
sprutas de med etoxyguin och därefter med ett vax. 80% av äpplena
som äts i Danmark behandlas på detta sätt.

Ett annat jämförande försök med ekologisk och konventionell
odling som gödslats med organiskt och oorganisk kvävegödsel
visar att immunförsvaret minskar (gråmögelinfektionen
ökar) vid kväve-gödsling.
Ekologiskt producerade växter innehåller mer ämnen ex.
försvarsämnen.

I försök med sallat hade

  • ekologiskt odlat / organ gödsel – bäst sundhet
  • ekologiskt odlat / oorgan gödsel
  • konventionellt odlat / organ gödsel
  • konventionellt odlat / oorgan gödsel – sämst sundhet

Försök med selleri- sorter på fyra olika gårdar:

  • biodynamisk sedan länge (mullhalt 2,3%)
  • Omlagd gård sedan 20 år
  • Omlagd gård sedan 10 år
  • Nyomlagd gård (mullhalt 1,6%)

Lagringsförsök visar att de äldre sorterna odlade på
den biodynamiska gården, hade längst hållbarhet. Torrsubsatnshalten
är här en viktig faktor.
De äldre sorterna har mest ts-halt och har en intensivare smak av
selleri och jord. Nya sorter ger högre skörd och mycket vatten.
Djurförsök visar antingen positiva effekter av biodynamisk odling
eller inga effekter alls.

För fertiliteten är E-vitamin viktigt. Det finns i vetegroddar.
Bara ett ekologiskt bageri i Danmark använder vetegroddar.
Det är viktigt att vi vår ett bättre förädling
av våra råvaror!

Bodil anser att det vi vet det rätta inom oss, så det är
egentligen inte nödvändigt att forska. Vi mäste våga
ta ansvar för oss själva. Forskningen tar fram fakta åt
oss och hjälper oss att våga. Hon poängterar skillnaden
mellan att vara expert och att ta ansvar. Och avslutar med – ju snabbare
det går desto värre går det!

I frågestunden säjer Bodil att lagom stora katastrofer är
det som för utvecklingen snabbast framåt – åt rätt
håll.

Referat av Karin Sahlström