Känslans intelligens

Gunilla Nordin som lär ut i teori och praktik om självkännedom,
empati ansvar kommunikation och konfikthantering – började med att
presentera
sig utifrån 5 punkter. Född – uppvuxen, var hon finns idag
– familj o s v., utbildning, arbete och intresse.

Gunilla kom ganska snart in på EQ och hur det definieras:

EQ trappan

  • Självkännedom – att ta kontakt med sina känslor.
  • Empati – att hantera sina känslor.
  • Ansvar – kunna motivera sig själv.
  • Kommunikation – uppfatta känslor hos andra.
  • Problem- o konfikthantering – skapa och bevara relationer.

Känslor bara ÄR, vi kan inte göra något åt
dem!

Jo, vi kan försöka dämpa eller öka känslan.
Vi måste tänka ett steg till för att komma över känslan.
Känslor bör bearbetas och får inte ta överhand
– varför inte dela med sig av sina känslor. Ett annat sätt
att tänka är – hur mår jag själv – är jag trygg
som individ och har fötterna på jorden, då
kan jag lättare ta känslor som t ex avundsjuka.

Det finns nyanser i olika känslor. En som är duktig på
att visa detta är Kalle Anka. Jag är kanske inte arg – utan
helt enkelt besviken.

Viktigt är att LÄRA KÄNNA SI G SJÄLV och ta hand
om sina känslor. Vara ärlig! Man kan förändra sig
själv(medvetet) – men inte förändra andra människor.

Medveten intelligens är när hjärta och hjärna följer
varandra – påslagna samtidigt.

Empati – att förstå andras känslor.

Johari – fönstret

Medvetet för mig Ej medvetet för mig
Medvetet
för andra
Öppet fält

Det vi delar med oss

Blint fält

Det andra ser och lägger märke till

Ej medvetet
för andra
Dolt fält

Individens privata sidor ex dåligt humör

Okänt fält

Sidor vi inte känner till

Man ger uttryck för känslor. Skvallra inte om andra – det bara
avslöjar hur Du själv är.

KOMMUNIKATION

Här pratade vi t ex om manligt och kvinnligt.

KONFIKTHANTERING

Konfikt behöver inte bara vara negativt, utan också positivt.
Där två människor finns – finns också en konflikt
och det beror på att vi tänker olika.
Det är bara att inse att livet är en enda lång problemlösning
– med en och annan paus.

KONFIKTLÖSNING.

1:a stadiet: Anklagelser, klander.
2:dra Kontakten bryts.
3:dje Negativa myter byggs upp. (Kommunikation bruten.)
4:de Självuppfyllande beteende. ( Drar sig tillbaka.)
5:te Man börjar värva anhängare.
6:e Kallt krig.
7:e Kollaps-öppet krig-folk mår riktigt dåligt.

Referat av Elisabet Hansson