Presentation av Ekocentrums förstudie till projektet

”Marknadsföring och koordination av närodlade ekologiska
livsmedel”

Eva Fröman och Carin Enfors

Ekocentrum är en ideel förening för alla som arbetar yrkesmässigt
med livsmedel i någon form, och som vill verka för en bättre
miljö och hållbara produktionsmetoder. Ekocentrum vill verka
för en ökad konsumtion av ekologiskt och närodlat.

Detta vill man göra genom:

 • En kontaktguide – på papper och på internet
 • Kurser i marknadsföring
 • Lokala nätverksbyggen
 • Samordna transporter
 • Butikskonsulent-kår

I förstudien vill Ekocentrum:

 • Inventera intresset hos producenter, butiker, restauranger, kommuner
  m fl
 • Studera liknande projekt
 • Undersöka möjligheter till samarbete
 • Utarbeta ett arbetssätt för projektet
 • Göra en plan för en permanent verksamhet

Hittills har man gjort en undersökning av intresset för projektet.
78 enkäter har skickats ut till lantbrukare, förädlare,
restauranger, storhushåll, grossister, kommuner och enm konsumentförening
– alla i Mälarområdet.

30 stycken har svarat, därav 29 positiva. 23 var anslutna till internet;
15 hade hemsid; 14 var med i liknande projekt.

Vidare har man undersökt vilka liknande projekt som finns runt om
i landet.

Möjliga samarbetspartner som varit positiva vid kontakt är:

Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne
Näreko i Västra Götaland
Kunskascentrum för lokal livsmedelsförsörjning och regional
mat, SLU

Vid samtal med 4 ansvariga på olika projekt har följande synpunkter
frankommit:

 • Positivt:
  • Marknadsföring stärks av samarbete
  • Regionalt kommer! – men när?
 • Svårigheter:
  • Handeln allt mer toppstyrd
  • Avsättningen måste vara löst förstKRAV:s
   regler
  • Handdeln tycker att KRAVmärket signalerar dyrt!
  • Lagen om offentlig upphandling försvårar
  • Intressekonflikter t ex om transporter
  • Grossisternas attityder, tröga regelverk och kunskapsbrist
  • Kortsiktiga ekonomiska vinstintressen i samhället
  • Problem med kommunikation mellan olika projekt i regionen
  • Projket leder ibland inte till så mycket

Referat av Susanne Schlecker