Rapporter

Här samlar vi rapporter från stipendiater och seminarier.

Stipendiatrapporter

Utveckling av nya hästredskap speciellt anpassade för lättare hästraser av Kristina Belfrage, SLU

Ladda ner rapport


Påverkas tomatens sötma, syra och tomatsmak vid ympning på olika grundstammar? av Karin Sjöstedt

En screening genomförd av gruppen Deltagardriven forskning – växthus, där fyra olika ädelsorter kombinerades med olika grundstammar.

Ladda ner rapport


Mykorrhiza-användbart verktyg inom ekologisk odling? av Birgitta Rämert, SLU, Inst för ekologi och växtprod.lära

Ladda ner rapport


Förbättrad kvävehushållning vid lagring och användning av fast stallgödsel i ekologisk odling av Artur Granstedt, Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Ladda ner rapport


Betydelsen av gödselmedlets kväveform för växtens utveckling och produktens kvalitet som livsmedel av Anuschka Heeb, Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala

Ladda ner rapport


Markbiologiska interaktioner kring klumprotsjuka av Hanna Friberg,Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala.

Ladda ner rapport


Litteratursökning och att påbörja litteraturstudier i ämnet Relationen husdjur - människa av Vonne Lund, Röjeråsen, Vikarbyn

" Ethics and animal welfare in organic animal husbandry - Vonne Lunds doktorsavhandling, i svensk sammmanfattning:

Ladda ner rapport


Ekologiskt och nära – Alternativ avsättning för ekologiska produkter av Svensk Ekocentrum Konsult

Läs rapport


Om kvalitetsforskelle i fødevarer påvist med stigbilledmetoden av Annette Tingstad

Läs rapport

Rapporter stipendiatseminarier

2005

Stipendiefondens seminarium den 12-13 mars 2005-04-20 Tre teman hade detta seminarium:

Ladda ner sammanfattning

2001

Den 16-17 mars 2001 anordnade stipendiefonden ett seminarium för stipendiater på S.t Sigfrids folkhögskola, utanför Växjö. Seminariets innehåll var: